Workshop 25.09.19

Postet av Romsås IL den 6. Sep 2019

Romsås IL’s neste Workshop


Onsdag, 25. september
Tid: kl 1800-2100 (NB!)
Sted: Bjøråsen skole


Tema: Klubbens Styrearbeid i Praksis – med fokus på Romsås IL sin organisering og arbeidsdeling mellom hovedstyret og gruppene.

Styremedlemmer, trenere, lagledere og andre med verv i Romsås IL ber vi særskilt om å stille opp i dette viktige arbeidet som vi nå holder på med. 

Alle som ønsker å være med for å påvirke RIL sitt videre arbeid for medlemmene har nå en unik mulighet til å påvirke, velkommen skal dere alle være.

 

Ta kontakt med Sissel på mail sissel.smeby1@gmail.com for å få tilsendt kommunikasjonsstrategi som vi skal arbeide med og foreløpig utkast av virksomhetsplanen.

 

Mvh

Romsås IL0 Kommentar

Workshop 21.08.19

Postet av Romsås IL den 17. Aug 2019

Har du lyst til å være med å utvikle Romsås IL?

Sammen med Oslo idrettskrets og Romsås-skolene er vi inne i en prosess for å se hvordan vi kan samarbeide for å få enda flere til å være aktive på Romsås, og målet er å ferdigstille en strategi og en handlingsplan. For å finne ut hva man savner eller ønsker mer av, trenger vi innspill fra flere.

Er du medlem eller opptatt av idrettslagets aktivitet, inviterer vi deg for å dele tanker og ideer om hvordan vi kan skape enda bedre i
drettsaktivitet i nærmiljøet.

Tidspunkt: Onsdag, 21. august, kl 18-20
Sted: Bjøråsen skole

Tema: Gjennomgang av virksomhetsplan og bli enige om verdiene i Romsås. Videre skal vi se på hovedmål og delmål for klubben.
Dette arbeidet handler om RILs retning fremover, og det forplikter både styret og andre til å bruke dette som en felles plattform.

Vi oppfordrer alle til å delta på denne samlingen, og hjelpe til å gjøre idrettslaget til det mest naturlige samlingsstedet på Romsås!

Håper vi sees
😊

Vennlig hilsen
Styret i Romsås IL


0 Kommentar

Ekstraordinært årsmøte i Romsås idrettslag

Postet av Romsås IL den 8. Mai 2018


Til medlemmene i Romsås idrettslag                                                    

 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Romsås idrettslag

 

onsdag 23. mai 2018 kl. 19.00 i Romsås Ils klubbhus på Humleby.

 

Sakliste:

 

1.    Fotballgruppas regnskap 2017 og budsjett 2018

2.    Vedta idrettslagets totalregnskap 2017 og budsjett 2018.

 

 

Styret i Romsås Idrettslag0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline