Miniturn 4-6 år

Postet av Romsås-IL Turn den 7. Sep 2018

Miniturn som trener onsdager 17:15 - 18:00 i Romsås idrettshall er allerede fulltegnet.

Interesserte kan sette seg på venteliste, send epost til ehardhau@online.no

Alle må fylle 4 år i løpet av høsten

Styret Romsås IL Turngruppa  Turngruppa ønsker nye og gamle velkommen tilbake til trening.

Postet av Romsås-IL Turn den 7. Aug 2018

Hei alle turnfamilier.

Vi håper alle har hatt en fin sommer og er klare for å starte opp på turninga igjen.

 

Onsdag 29.8. kl 17.30 – kl. 19.00 har vi åpen hall slik at alle som har tid kan komme å melde seg på.

Det blir mulighet for trening og litt hyggelig prat.

Vi har fått timer mandager og onsdager fra kl 17- 20.

 

Treningstider f.o.m. 3. september – foreløpig dvs kan bli endret: 

 

Mandager 

Konkurransepartiet kl. 17-20  

9-16                           kl. 17-20

6-8                             kl. 17-19    Onsdager

Konkurransepartiet kl. 17-20  

9-16                           kl. 17-20

6-8                             kl. 17-19

Miniturn                  kl. 1715 - 1800    

 

Treningsavgifter:

Konkurransepartiet og 9-16 – 6 t pr/uke  kr. 1.000,-

9-16 3 t/uke (én dag/uke)                                      kr.    600,-      

6-8   4 t/uke                                                             kr.    800,-

6-8   2 t/uke (én dag/uke)                                      kr.    500,-

Miniturn – fra 4 år  trener én dag/uke                  kr.    400,-


Det er 25% søskenrabatt. Alle må være medlem av Romsås IL kr. 200,- pr. kalenderår. 

T.o. så har alle som var med i vårsemesteret betalt medlemskontingenten for 2018 

 

Vi ønsker tilbakemelding dersom ditt barn ikke vil fortsette på turninga. 

 

Velkommen – fra trenere og styret i Turngruppa

Ellen-Vera Haug tlf 99618538

Vi inviterer foreldre/foresatte til Turngruppas årlige møte

Postet av Romsås-IL Turn den 1. Mar 2018

Tirsdag 13. mars 2018 kl. 1830 i Romsås Ils klubbhus på Humleby

Vi håper på god oppslutning fra alle turnfamilier da vi ønsker et godt samarbeid med
foreldre/foresatte. 

DAGSORDEN:
1. Godkjenne innkallinger og sakliste 
2. Konstituering
 - valg av dirigent, sekretær og to personer
til å underskrive protokollen
3. Behandle Turngruppas årsberetning
4. Behandle Turngruppas regnskap
5. Behandle Turngruppas budsjett
6. Treningsavgifter
7. Innkomne forslag
8. Foreslå kandidater/styremedlemmer til Turngruppas
styre. Nytt fra 2016 er at forslaget skal legges fram på 
hovedstyrets årsmøte 20.3.18 for godkjenning        

Forslag til møtet må sendes til turn@fg-racing.net innen 6.3.18.

Vennligst gi beskjed om du/dere kommer til: 
ehardhau@online.no  / tlf.  99618538

Velkommen!

Oslo, 1. mars 2018
Styret i Romsås IL Turngruppa
Turn Regnskap2017
budsjett 2018.xlsx
styrets oppgaver 2018.docx
turngruppas årlige møte 13032018.docx