Miniturn ( 4-6 år): Trener tirsdager 17:15 - 18:15 i Romsåshallen 

Turn 6-7 åringer:  Trener mandager 17:00 -18:30 og torsdager 17:00 - 18:30 

Turn 8 + : Trener mandager 18:00 - 19:30 og torsdager 18:00 - 19:30 

konkurranseparti: Trener mandager 17:00 - 20:00 og torsdager 17:00 -20:00