Vi inviterer foreldre/foresatte til Turngruppas årlige møte

Postet av Romsås-IL Turn den 1. Mar 2018

Tirsdag 13. mars 2018 kl. 1830 i Romsås Ils klubbhus på Humleby

Vi håper på god oppslutning fra alle turnfamilier da vi ønsker et godt samarbeid med
foreldre/foresatte. 

DAGSORDEN:
1. Godkjenne innkallinger og sakliste 
2. Konstituering
 - valg av dirigent, sekretær og to personer
til å underskrive protokollen
3. Behandle Turngruppas årsberetning
4. Behandle Turngruppas regnskap
5. Behandle Turngruppas budsjett
6. Treningsavgifter
7. Innkomne forslag
8. Foreslå kandidater/styremedlemmer til Turngruppas
styre. Nytt fra 2016 er at forslaget skal legges fram på 
hovedstyrets årsmøte 20.3.18 for godkjenning        

Forslag til møtet må sendes til turn@fg-racing.net innen 6.3.18.

Vennligst gi beskjed om du/dere kommer til: 
ehardhau@online.no  / tlf.  99618538

Velkommen!

Oslo, 1. mars 2018
Styret i Romsås IL Turngruppa
Turn Regnskap2017
budsjett 2018.xlsx
styrets oppgaver 2018.docx
turngruppas årlige møte 13032018.docxKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.