Romsås idrettslag innkaller til årsmøte på Humleby

Postet av Romsås IL den 20. Feb 2016

Romsås idrettslag innkaller til årsmøte på Humleby

Onsdag 16.03.2016 kl. 1900

Medlemskontigent for 2016 må være betalt.

DAGSORDEN:

1.Godkjenne de stemmeberettigede

2.Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

3.Valg av dirigent, sekretær og to representanter til
å underskrive protokollen

4.Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppenes årsmeldinger.
Bekjentgjørelse av ”Takk for innsatsen-vimpel”

5.Behandle idrettslagets regnskap, herunder grupperegnskap,
i revidert stand

6.Nye lover

7.Behandle innkomne forslag

8.Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

9.Vedta idrettslagets budsjett, herunder gruppenes budsjett

 • Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 • Foreta følgende valg:
  a) Leder
  b) Tre styremedlemmer og tre varamedlemmer
  c) Øvrige valg i hht årsmøtevedtatt organisasjonsplan
  d) Tre revisorer
  e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget
  er tilsluttet
  f) Valgkomité m/leder, to medlemmer og varamedlem for neste
  årsmøte
  g) Godkjenne kandidater til gruppestyrene

Styret i Romsås IL
v/Kjell Kristiansen, leder


Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til kjellk@getmail.no innen 2. mars.


Saksdokumenter:

Romsås IL's totalregnskap 2015 og totalbudsjett 2016 til årsmøte 2016.xlsx

Regnskap og budsjett for alle grupper i Romsås IL til årsmøtet 2016.xls

Revisorberetning RIL 2016.jpg

Forslag til lover romsås-il-lovnorm 2016.docx Endringer er skrevet i kursiv/fet tekst
1 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.